Siirry tuotetietoihin
1 / 5

KissaTarvike

Ekologinen kissanvessa, 2 kpl, La Toilette

Normaalihinta €23,97
Normaalihinta €39,95 Myyntihinta €23,97
Ale Loppuunmyyty
Sisältää veron.

VALIKOIMASTA POISTUVA TUOTE

La Toi­let­te on 100 % bio­ha­joa­va kis­san­ves­sa, jo­ta ei tar­vit­se pes­tä! Se si­säl­tää bio­ha­joa­vat kui­vik­keet, jo­ten ves­sa on he­ti käyt­tö­val­mis. La Toi­let­te kes­tää käy­tös­tä riip­puen jo­pa kuu­kau­den, jon­ka jäl­keen se vaih­de­taan uu­teen. Käy­tön jäl­keen La Toi­let­te voi­daan kom­pos­toi­da, polt­taa tai hä­vit­tää muun ko­ti­ta­lous­jät­teen mu­ka­na, jol­loin se muut­tuu ener­giak­si.

Ku­ka­pa meis­tä kis­so­jen omis­ta­jis­ta ra­kas­tai­si kis­san­ves­san pe­sua! On­gel­ma on rat­kais­tu, sil­lä La Toi­let­te -kis­san­ves­saa ei tar­vit­se pes­tä. Ves­sa si­säl­tää val­miik­si bio­ha­joa­vat kui­vik­keet, jot­ka on val­mis­tet­tu paak­kuun­tu­vas­ta, pö­lyä­mät­tö­mäs­tä, imu­ky­kyi­ses­tä ja te­hok­kaas­ti ha­jua si­to­vas­ta puu­poh­jai­ses­ta ma­te­riaa­lis­ta.

La Toi­let­te on kotitalouskäytön lisäksi kä­te­vä mat­ka­ves­sa kis­sal­le­si. Voit ot­taa sen hel­pos­ti mu­kaan au­toon, vaik­ka­pa mök­ki- tai lo­ma­mat­kal­le. Hy­giee­ni­syy­ten­sä vuok­si La Toi­let­te on täy­del­li­nen rat­kai­su myös kis­san­kas­vat­ta­jil­le, löy­tö­kis­sa­ko­tei­hin, kis­sa­hoi­to­loi­hin ja eläin­lää­kä­reil­le.

La Toi­let­te -kis­san­ves­sa val­mis­te­taan ohues­ta, ke­vyes­tä ja 100% bio­ha­joa­vas­ta ma­te­riaa­lis­ta, jo­ka on käy­tös­sä kes­tä­vää. Se kul­je­te­taan ja toi­mi­te­taan ko­koon­tai­tet­tu­na. Näin sääs­täm­me ti­laa, ym­pä­ris­töä ja luon­toa. La Toi­let­te on eko­lo­gi­nen ko­ko elin­kaa­ren­sa ajan.

Kun va­lit­set La Toi­le­ten, si­nun ei tar­vit­se enää pes­tä kis­san­ves­saa, va­ras­toi­da kis­san­hiek­kaa ko­to­na­si, ei­kä kan­taa pai­na­via kis­san­hiek­ka­pus­se­ja. Avaat vain ko­koon­tai­te­tun La Toi­le­ten ja kis­san­ves­sa on he­ti käyt­tö­val­mis, sil­lä bio­ha­joa­vat kui­vik­keet ovat val­mii­na ves­san si­säl­lä. La Toi­let­te on help­po ta­pa huo­leh­tia kis­sa­si luon­nol­li­sis­ta tar­peis­ta.

La Toi­let­te on suun­ni­tel­tu ja val­mis­tet­tu Suo­mes­sa. La Toi­let­te on ta­va­ra­merk­ki, jol­le on myön­net­ty EU:n mal­li­suo­ja.

Myyntipakkaukseen kuuluu 2 kpl La Toilette kissanvessoja.

Asiakkaiden arvostelut

Perustuu 1 arvosteluun Kirjoita arvostelu