Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja

Suomen henkilötietolaki,
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014), www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917

Rekisterin ylläpitäjä
T:mi Mira Leskinen
Y-tunnus 2465588-8
Mestatintie 1
78200 Varkaus

Rekisterin yhteyshenkilö
Mira Leskinen
Mestarintie 1
78200 Varkaus
asiakaspalvelu@kissatarvike.com

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvailee, kuinka sinun tietojasi kerätään, käytetään ja jaetaan, kun vierailet tai teet ostoksia kissatarvike.com -sivullamme.

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste
Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
Uutis- ja markkinointikirje (sähköpostilista)

Rekisteriin liittyvät sivustot

https://kissatarvike.com/

Kuka, mitä ja kenelle?

T:mi Mira Leskinen viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä usein ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustolla käyviä henkilöitä ja asiakkaita, erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja yrittäjiä.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • voimme täyttää sivun kautta tehdyt tilaukset
 • tarkastella tilauksia ja mahdollisia petoksia tai riskejä
 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelujen toteuttaminen
 • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Instagramin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi

Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston tuotteiden ostamisen kautta, käyttäjätilin luomisesta tai sähköpostilistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon tilauksen tehneeseen ja sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Sinusta kerättävät tiedot

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
 • Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- kilpailuvastaukset, peruutustiedot
 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi mitä tuotteita katselet, mitkä hakusanat tai nettisivut ovat ohjanneet sivustollemme, tietoa siitä kuinka käytät sivuamme, toimintojen ajankohta.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä saapuvissa sähköpostiviesteissä olevan linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (peruuta tilaus). Mikäli käyttäjä saa edelleen postia, otathan yhteyttä rekisterin ylläpitäjään sähköpostitse asiakaspalvelu@kissatarvike.com

Maksuliikenteen tiedot

Maksujen välittäjänä toimii Klarna Bank AB. Asiakkaan maksamisen tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksunvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

Jotta voimme tarjota sinulle Klarnan maksutapoja, saatamme kaupan ostotapahtuman yhteydessä välittää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, jotta Klarna voi arvioida, oletko oikeutettu heidän maksutapoihinsa ja räätälöidä nämä maksutavat sinulle. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Älä jäljitä

Emme muokkaa sivumme tietokokoelmaa emmekä harjoita tiedon keräystä nähdessämme älä jäljitä -signaalin selaimessasi.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi, - myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tekee ostoksen, liittyy sähköpostilistalle tai luo käyttäjätilin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Suojaus

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi markkinointiin keskittyvä yritys. Rekisteriin sisäänpääsyn mahdollistava käyttäjätunnus ja salasana vaihdetaan 4 kertaa vuodessa. Jokaisella työntekijällä tai yhteistyökumppanilla on omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Yritys antaa käyttöoikeuden tarvittavuuden perusteella, tarkistaa käyttöoikeudet neljännesvuosittain ja lopettaa käyttöoikeuden 24 tunnin kuluessa työntekijän irtisanomisesta tai yhteistyökumppanin sopimuksen irtisanomisesta. Yritys käyttää aina suojattua yhteyttä (VPN), kun käsittelee henkilötietoja.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

Suoramarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain pykälän 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen T:mi Mira Leskinen, Mestarintie 1, 78200 Varkaus. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee T:mi Mira Leskinen asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan kirjautumalla sivun kissatarvike.com henkilökohtaiselle käyttäjätililleen.
Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

Alaikäiset

Yrityksen sivustolla olevat palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäiselle. Alaikäisellä yritys tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä.

Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • Tiedonsaantioikeus
 • Käsittelyn rajoittamisen oikeus
 • Korjausoikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
 • Tietojen siirto-oikeus
 • Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen tapaan, yritys käyttää omilla sivuillaan evästeitä.  Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

Voit muuttaa valitsemiasi evästeasetuksia ja lukea tarkemmin evästeistä täältä. 

KissaTarvike käyttää evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Välttämättömät evästeet - näillä mahdollistetaan sivujen käyttämisen kannalta välttämättömiä toiminnallisuuksia, kuten kirjautuminen sivuston suojattuihin osiin, ostoskorisi sisällön muistaminen verkkokaupoissa, lomakkeiden täyttö tai tietoturvan parantaminen. 
 • Toiminnalliset evästeet - Evästeillä lisätään ja parannetaan sivustojen toiminnallisuutta, mutta ne eivät ole ehdottoman välttämättömiä sivuston käyttämiseksi.
 • Analyysievästeet - Evästeillä kerätään tietoa siitä, miten sivustoja käytetään esimerkiksi laskemalla uniikkeja liikennelähteitä, sivulatauksia tai mittaamalla sivuston latausaikoja ja seuraamalla miten sivustolla liikutaan. Evästeet välittävät tiedon yrityksen käyttämään palveluun nimeltään Google Analytics, joka auttaa parantamaan sivuston toimivuutta. Google Analytics ei käsittele käyttäjän henkilötietoja. 
 • Mainontaevästeet - Tällaisilla evästeillä kerätään tietoa kiinnostuksen kohteistasi verkkokäyttäytymisesi perusteella ja näyttää sinulle tämän perusteella kohdennettuja mainoksia. Tietoja käytetään mm. Facebook ja Google mainonnassa. Evästeet eivät kerää eikä käsittele käyttäjän henkilötietoja. 

Evästeiden poistaminen

Jos haluat poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, sinulla on siihen täysi oikeus. Sinun kannattaa tutustua selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. On kuitenkin tärkeää huomata, että jos päätät toimia näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kerran vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. 
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla asiakaspalvelu@kissatarvike.com

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 04.02.2022